top of page

Pháp Hoa Phật Tự Mật Tịnh Đạo Tràng

Logo final.png

(520) 445-7747

TMOI._LE_Phat_Dan_2024.png
QTTT poem.png

Phật về cứu độ chúng sanh,
Ban dòng suối ngọt, tâm sanh hỷ từ,
Phật về thế giới vui mừng, 
Ban dòng pháp bảo, không ngừng triển khai.
Phật về cho kiếp hậu lai,
Nghiệp xưa diệt hết, sen thai còn thường.
Phật về lại cõi Tây Phương,
Tay vàng tiếp trẻ, 10 phương thoát nàn,
Phật về đứng trước đạo tràng,
Chúng con lễ lạy Tâm ngàn kính dâng.
                                       
Btg. Bảo Đăng                                                                  
 

SP giảng pháp 2.png
SO đứng cổng chùa.jpg
SP giảng pháp.png

Bát Quan Trai
​Rằm Tháng Tư

May 17-18, 2024

Thứ Sáu 7 pm-Thứ Bảy 8 pm

Thọ cơm trưa bqt.png

Lễ Phật Đản

May 18, 2024

 Chủ Nhật 11:30 am

Pic front.png

Liên Hệ với Chúng Tôi

Cảm Ơn!

bottom of page